עו"ד אביחי ורדי משוחח עם משה אייל בתכנית הון ועו"ד על מצב המעסיק אינו משלם.