פירוק שיתוף: האבחנה בין פירוק שיתוף רגיל לפירוק שיתוף בין בני זוג או פירוק שיתוף של איגוד מקרקעין – הרצאה בקריה האקדמית נתניה