מהדורה שלישית ומורחבת של הספר המפורסם דיני מכר דירות אשר זכה להצלחה רבה מאוד בקרב רוכשים, קבלנים עורכי דין ואף שופטים. הספר הינו פרי נסיונו ומחקרו המשפטי המעמיק של המחבר עו"ד אביחי ורדי .

הספר עוסק בסוגיות המתעוררות ברכישת דירה או כל נכס נדל"ן ודן בהרחבה בסוגיית הבטחונות.  כמו כן עוסק הספר בסוגיות ליקויי בניה, רכוש משותף, זכויות רוכשי דירה יד שניה, רשלנות עורכי דין וכן בעסקאות קומבינציה שיתוף וקבוצות רכישה.  הספר עשוי לסייע ולשמש ככלי עזר שימושי וחיוני ביד חברות קבלניות, עורכי דין ורוכשי דירות, כדי שיוכלו לתכנן צעדיהם על פי אמות מידה ונורמות משפטיות, אשר נקבעו במספר רב של פסקי דין שחלק גדול מהם לא פורסם, ואשר לוקט בעמל רב.המחבר, עו"ד אביחי ורדי.

לרכישה